Обновихме и публикувахме корпоративния уебсайт на Сун Пигмент, който проектирахме преди, за около месец. Те осигуряват продукти като железен оксид, пластмасови форми, материали за производство на бетон и т.н. Уебсайтът на компанията е достъпен на sunpigment.com

Уеб Дизайн, Сун  Пигмент
Уеб Дизайн, Сун  Пигмент
Уеб Дизайн, Сун  Пигмент