Планиране, НИРД

Точен анализ и планиране за производство на софтуера, от който се нуждаете...

Разработка на Софтуер

Проектиране и разработка на планирания софтуер с подходящите инструменти и технологии...

Поддръжка и Отстраняване на Проблеми

Потребителска поддръжка на софтуери, разработване на допълнителни функции...

софтуерно планиране, изследвания и разработки

Планиране, НИРД

Преди разработването на софтуера се определят вашите точни нужди, съществуващият софтуер се аланизира, ако има такъв, извършва се анализ на съответствието на инфраструктурата за характеристиките, които ще бъдат разработени.

Планира се технологичната инфраструктура, която ще се използва по време на производството на софтуера, устройствата, които ще се поддържат и хардуерът, който ще бъде закупен. Провеждат се срещи с персонала и мениджърите, които ще използват софтуера и след проверка на техническите спецификации се подготвя оферта, включваща разходите и прогнозите за доставката.

Разработка на Софтуер

В съответствие с определените технологии и изисквания се разпределят необходимите ресурси и се подготвя софтуер с актуални техники за разработване на проекта.

Обикновено разработваме с решения на Microsoft (.Net Framework, SQL Server, Microsoft Server) и обръщаме внимание на следните аспекти:

  • Опростен дизайн и използваем GUI,
  • Бързо и продуктивно ползване,
  • Актуален и тестван фреймуърк,
  • Разширяема инфраструктура за по-късни функции,
  • Съобщаване за грешки с правилни инструменти.

Към днешна дата ние разработихме системи за управление на потребителския опит, мобилни приложения за Android и iOS, както и системи за управление на съдържанието за многобройни уеб сайтове и натрупахме опит в тази област.

разработка на софтуер
software support and troubleshooting

Поддръжка и Отстраняване на Проблеми

Като стандарт във всеки разработен от нас софтуер, ние интегрираме модули за логване, които ни уведомяват за грешки и сривове незабавно.

След пускането в производство на софтуерният продукт той може да се нуждае от поддръжка като обучение на потребители, отстраняване на проблеми причинени от потребителски или софтуерни грешки.

Нашият екип може да ви помогне да използвате софтуера, докато идентифицирате непредвидени недостатъци във фазата на планиране. Можете да се възползвате от нашите услуги за непрекъсната поддръжка, за да отговорим на нуждите от нарастващ брой потребители и увеличаване на обема на данни и т.н.

В допълнение, ние разработваме модули и за софтуери, които не са подготвени от нас, и предоставяме междинна софтуерна поддръжка на ниски цени за нуждите на вашата компания. Свързвайки се с базите данни на този софтуер, можем да създадем отчети, интеграции, API и т.н.