Актуализирахме нашата CMS (Система за управление на съдържанието) iAdmin, която използваме в много от нашите уебсайтови проекти.

Той е готов да бъде интегриран във всеки уебсайт, за да управлява категории, продукти, новини, услуги и т.н. Можем да добавим поддръжка за всеки език, който желаете. Дори ако текущият ви уебсайт е статичен (html), можем да го модифицираме, за да може да стане управляем.

iAdmin разполага с разширени функции, които правят вашия уебсайт SEO-приятелски. Прецизно индексиране на многоезични сайтове в търсачки като Google, актуализиране на съдържанието на уебсайтове, създаване на динамична карта на сайта (XML) за динамично съдържание и т.н. ...

iAdmin също е много лесен за използване и не изисква технически познания. Следователно, той може да се използва лесно от всеки от 7 до 70 години.

Моля, свържете се с нас за повече подробности и демонстрация...

Разработка на Софтуер, iAdmin - Система за управление на съдържанието